Wraz ze zwracanym towarem prosimy o dołączenie dokumentu sprzedaży - paragonu lub faktury.
Państwo ponoszą koszt zwrotu towaru.

 

Adres do zwrotu rzeczy:

PPHU "Fructus" Jarosław Karabanowicz

ul. Chodzieska 43, 64-920 Piła  

tel: 505601475 
e-mail: lampyabazury@gmail.com 

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy
 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną).
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy według wzoru zamieszczonego powyżj lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną.
Jeśli Państwo skorzystają z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku ( na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 

Skutki odstąpienia od umowy
 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszelkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem  dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie ponoszą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Należy bezwzględnie zwrócić dokument sprzedaży - paragon lub fakturę. Zwracany towar musi być nieużywany i nadawać się do dalszej odsprzedaży.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres:

PPHU "Fructus" Jarosław Karabanowicz,
ul. Chodzieska 43, 64-920 Piła,

tel: 505601475

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą państwo musieli ponieść bezpośrednio koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 

Kiedy prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi ?
 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
- o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
  który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez 
  przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji   
   konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
   zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu do konsumenta, wyniku jego działań
   noszą ślady zużycia i nie nadają się do dalszej odsprzedaży przez przedsiębiorcę.
 

 

© 2019 LampyAbazury.com
Tworzenie stron Webton.pl