Regulamin

 

I.INFORMACJE OGÓLNE

 1. Hurtownia internetowa pod adresem www.lampyabazury.com umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci interenet zgodnie z niniejszym regulaminem. Właścicielem jest PPHU "Fructus" Jarosław Karabanowicz ul. Chodzieska 43, 64-920 Piła, Polska; nr NIP: 764-142-62-68, Regon: 570766373, nr ewidencyjny 19611 nadany przez Prezydenta Miasta Piły.
  Tel: 505601476, e-mail: lampyabazury@gmail.com

 2. Aby dokonać zakupów należy zarejestrować się w systemie hurtowni. Stworzone zostanie konto użytkownika, które będzie dodatkowo zabezpieczone hasłem. Zamawiający zobowiązany jest do podania swojego adresu zamieszkania,numeru telefonu kontaktowego oraz adresu  e-mail.

 3. Klientem sklepu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, fizyczna lub prawna niezależnie czy prowadzi działalność gospodarczą czy też nie.

 4. Po dokonaniu zarejestrowania się, Zamawiający otrzymuje zwrotny e-mail z nadanym loginem oraz hasłem, które umożliwią szybkie logowanie się do hurtowni w przyszłości.

 5. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się, Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym.Przekazanie danych następuje na podstawie art.23 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U.133,poz.803 z póź.zm.).

 6. Zamówienia są przyjmowane przez cały rok przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 7. Oferta hurtowni jest ważna na terenie całej Polski.

 8. Zamówienie jest przez Klienta konstruowane na zasadzie wypełnienia wirtualnego koszyka - kliknąć "Potwierdź zakup". Następnie należy wpisać wybraną ilość towarów, kliknąć "Odśwież" - następuje wyliczenie wartości zamówionego towaru, dalej -  wybrać rodzaj zapłaty i transportu i kliknąć "Kupuję", co oznacza złozenie zamowienia z obowiązkiem zapłaty.

 9. Zamawiający po złożeniu zamówienia otrzyma automatyczny e-mail zwrotny potwierdzający fakt złożenia zamówienia oraz formy płatności.

 10. Zarejestrowanie się oraz złożenie zamówienia oznaczają akceptacje postanowień powyższego regulaminu.

 11. Konto użytkownika jet własnością hurtowni i może zostać usunięte bez podania przyczyny.

 12. Hurtownia zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

 13. Produkty znajdujące się w ofercie hurtowni są fabrycznie nowe.

 14. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie hurtowni są wyrażone w wartości brutto(razem z VAT 23%) w walucie PLN. Towary produkcji PPHU "Fructus" Piła są sprzedawane w cenach fabrycznych.

 15. Zamawiający ma dostęp do swoich danych: możliwość wglądu, poprawienia, aktualizacji lub ich usunięcia.

 16. Dane Zamawiającego są chronione indywidualnym hasłem login, znanym tylko jemu.

 17. Bezpieczeństwo transakcji jest gwarantowane przez dany bank obsługujący przelew, natomiast w przypadku płatności za pobraniem przy odbiorze, bezpieczeństwo jest zapewnione przez UPS-przesyłki kurierskie.

KOSZT I FORMY PRZESYŁKI

Klienci krajowi:

1. Paczka w RUCHu - dostawa wyłącznie do: kioski RUCH, poczta, Żabka, Orlen, Freshmarket, automaty paczkowe

 - 7,79 zł - płatne na konto

 - 11,48 zł - płatne przy odbiorze

2.Pocztex Kurier 48 - dostawa wyłącznie do punktu: Orlen, Żabka, Ruch, Freshmarket, urząd pocztowy, automaty paczkowe
- 10,98 zł - płatne na konto
- 15,89 zł - płatne przy odbiorze;
3. Pocztex Kurier 48 dostawa do drzwi na adres:
- 13,99 zł - płatne na konto
- 18,39 zł - płatne przy odbiorze
4. Paczkomat InPost 
- 13,39 zł - płatne na konto 
- 16,21 zł - płatne przy odbiorze 
5. Kurier Fedex dostawa do drzwi na adres:
-  21,54 zł - płatne na konto
-  25,50 zł - płatne przy odbiorze
6. Kurier DPD dostawa wyłącznie do punktu odbioru Pickup
- 11,99 zł - płatne na konto
- 16,53 zł - płatne przy odbiorze
7. Kurier DPD dostawa do drzwi na adres:
- 19,42 zł - płatne na konto
-  23,96 zł - płatne przy odbiorze
8. Kurier UPS dostawa wyłącznie do punku Acces Point
- 18,90 zł - płatne na konto 
9 . Kurier UPS dostawa do drzwi  na adres
- 21,00 zł - płatne na konto 
- 25,00 zł - płatne przy odbiorze 
10. Kurier Inpost dostawa do drzwi na adres:
- 18,31 zł - płatne na konto
- 21,26 zł - płatne przy odbiorze.

 

Mapa punktów odbioru paczek - zobacz tutaj.

 

Klienci zagraniczni:

 1. Po złożeniu zamówienia, prześlemy na e-mail koszt transportu .

 

Klienci krajowi:    

 1. Hurtownia preferuje następujące formy płatności :

 • Przedpłata przelewem na konto firmy:

       PPHU "Fructus"Jaroslaw Karabanowicz, ul. Chodzieska 43, 64-920 Piła

       Płatne na konto: 86 1090 1320 0000 0001 3715 9238 

       Na poleceniu przelewu należy podać datę i godzinę wysłanego do Klienta
      e-mail z potwierdzeniem zakupów.
      Towar zostanie wysłany po wpływie środków na konto bankowe. 

 • Za pobraniem-opłata w gotówce przy odbiorze towaru
 • Gotówka-w przypadku odbioru własnego w naszej siedzibie ul. Chodzieska 43, 64-920 Piła

  Akceptujemy płatności elektroniczne online za pośrednictwem dotpay.pl

 


Klienci zagraniczni:

 

       PPHU "Fructus"Jaroslaw Karabanowicz,ul. Chodzieks 43, 64-920 Piła, Polska

       Na poleceniu przelewu należy podać datę i godzinę wysłanego do Klienta
       e-mail z potwierdzeniem zakupów.
       Towar zostanie wysłany po wpływie środków na konto bankowe. 

       Santander płatnowść w walucie PLN: PL86 1090 1320 0000 0001 3715 9238;  Swift: WBKPPLPP

       Santander płatność w walucie EURO € IBAN: PL58 1090 1320 0000 0001 3716 7890; Swift: WBKPPLPP 

 

III.FORMY PŁATNOŚCI   

Klienci krajowi:    

 1. Hurtownia preferuje następujące formy płatności :

 • Przedpłata przelewem na konto firmy:

       PPHU "Fructus"Jaroslaw Karabanowicz, ul. Chodzieska 43, 64-920 Piła, Polska

       Płatne na konto: 86 1090 1320 0000 0001 3715 9238 

       Na poleceniu przelewu należy podać datę i godzinę wysłanego do Klienta
      e-mail z potwierdzeniem zakupów.
      Towar zostanie wysłany po wpływie środków na konto bankowe. 

 • Płatność online za pośrednictwem dotpay.pl
 • Za pobraniem-opłata w gotówce przy odbiorze towaru
 • Gotówka-w przypadku odbioru własnego w naszej siedzibie ul. Chodzieska 43, 64-920 Piła

  Akceptujemy płatności elektroniczne online za pośrednictwem dotpay.pl

 


 

IV.REKLAMACJEPODSTAWA REKLAMACJI z tytułu rękojmi dotyczy Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku. 

PODSTAWA PRAWNA kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY. 

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 

1. Wada fizyczna 

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodna z Umową Sprzedaży, jeżeli: 

nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

Jeżeli Klientem jest konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

Sprzedany Produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

2. Wada prawna

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

3. Zwolnienie Sprzedawcy od odpowiedzialności

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

Gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży są Produkty oznaczone tylko co do gatunku albo Produkty mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Klientem jest konsument.

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA KONSUMENTA

Niniejsze uprawnienia mają co do zasady charakter równorzędny, co oznacza, że Klient ma możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień:

4. Grupa: obniżenie ceny /zwrot pieniędzy

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Jeżeli spośród sprzedanych Produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Produktów wadliwych.

5. Grupa: naprawa/wymiana

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

WAŻNE TERMINY REKLAMACYJNE

1 rok domniemania istnienia wady w chwili wydania Produktu.

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

2 lata odpowiedzialności Sprzedawcy.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego Produktu stosuje się przepisy dotyczące wady fizycznej, z tym że bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA REKLAMACJI

Reklamacje należy składać pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej e-mail, w postaci krótkiego oświadczenia, zawierającego opis wady produktu, datę jej wykrycia i rodzaj zadośćuczynienia (obniżenie ceny/ zwrot pieniędzy, naprawa/ wymiana).

Adres wysłania oświadczenia reklamacyjnego: 

PPHU "Fructus" Jarosław Karabanowicz, ul. Chodzieska 43, 64-920 Piła, tel: 505601475, e-mail: lampyabazury@gmail.com

DOSTARCZENIE REKLAMOWANEGO PRODUKTU

Po otrzymaniu oświadczenia od Klienta, Produkt zostanie odebrany przez kuriera UPS na koszt Sprzedawcy wraz z kopią dokumentu sprzedaży (paragonu lub f-ry) lub wysłany przez Klienta na adres:

PPHU "Fructus" Jarosław Karabanowicz, ul. Chodzieska 43, 64-920 Piła, tel: 505601475, e-mail: lampyabazury@gmail.com

TERMIN ODPOWIEDZI SPRZEDAWCY NA ZŁOŻONĄ REKLAMACJĘ

Przepisy nie przewidują wprost terminu, w którym Sprzedawca powinien ustosunkować się do reklamacji konsumenta. Ustawa przewiduje jednak domniemanie uznania żądania za uzasadnione w przypadku o którym mowa poniżej. W pozostałych przypadkach warto Sprzedawcy wyznaczyć odpowiedni termin na ustosunkowanie się.Tutaj domniemanie uznania żądania za uzasadnione zostało dodatkowo rozciągnięte na żądanie obniżenia ceny – jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

TERMIN REALIZACJI ŻĄDANIA REKLAMACYJNEGO KONSUMENTA PRZEZ SPRZEDAWCĘ

Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.W przypadku żądania zwrotu pieniędzy zwrot na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie. W przypadku żądania obniżenia ceny Klient powinien wyznaczyć Sprzedawcy termin na ich zwrot (np. 7 dni od dnia otrzymania żądania obniżenia ceny).

KOSZTY REKLAMACYJNE

Z zastrzeżeniem dwóch wyjątków zamieszczonych poniżej (dotyczących demontażu i ponownego montażu) koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia Produktu, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.Jeżeli wadliwy Produkt został zamontowany, Klient może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy. Poniżej prezentujemy dwa wyjątki:

Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę sprzedanego Produktu.

Jeżeli Klientem jest konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę sprzedanego Produktu albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny sprzedanego Produktu.

Klient w razie odstąpienia od umowy albo żądania wymiany Produktu na wolny od wad, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w Umowie Sprzedaży – do miejsca, w którym Produkt został wydany Klientowi. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

W przypadku innych kosztów poniesionych przez Klienta w związku z reklamacją Klient może się ich domagać na zasadach ogólnych. Do odpowiedzialności odszkodowawczej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązań.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 

V. Zwroty i odstąpienie od umowy

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną).
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy według wzoru zamieszczonego poniżej lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną.
Jeśli Państwo skorzystają z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku ( na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszelkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie ponoszą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Należy bezwzględnie zwrócić dokument sprzedaży - paragon lub fakturę. Zwracany towar musi być nieużywany i nadawać się do dalszej odsprzedaży.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres: PPHU "Fructus" Jarosław Karabanowicz,
ul. Chodzieska 43, 64-920 Piła, tel: 505601475 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą państwo musieli ponieść bezpośrednio koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Kiedy prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi ?

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
- o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez 
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji 
konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu do konsumenta, wyniku jego działań
noszą ślady zużycia i nie nadają się do dalszej odsprzedaży przez przedsiębiorcę.

 

 

Formularz odstąpienia od umowy

Adresat:PPHU "Fructus" Jarosław Karabanowiczul. Chodzieska 43, 64-920 Piłatel: 505601475 
e-mail: lampyabazury@gmail.com 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

Nazwa rzeczy  
Data zawarcia umowy lub dostarczenia rzeczy .                                                                       
Nr i data paragonu lub f-ry .
Imię i nazwisko konsumenta .
Adres konsumenta .
Telefon i e-mail konsumenta .
Pdpis konsumenta ( w przypadku wersji papierowej) .
Data wysłania formularza .Wraz ze zwracanym towarem prosimy o dołączenie dokumentu sprzedaży - paragonu lub faktury.

 

 1. Klient zobowiązuje się, aby zwracany towar był zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w czasie transportu podczas zwrotu towaru ponosi Klient.

 2. Zwracany towar musi nadawać się do dalszej odsprzedaży i nie nosić śladów używania, pod rygorem nie uznania zwrotu.

 3. Zwroty prosimy kierować pod adres:
  PPHU "Fructus" Jarosław Karabanowicz 
  ul. Chodzieska 43 64-920 Piła.
 4. Abażury i lampy, które zostały wyprodukowane specjalnie pod zamówienie Klienta oraz, które nie znajdują się w hurtowni www.lampyabazury.com, jako wyroby gotowe do sprzedaży, nie podlegają zwrotowi, chyba że posiadają wady fabryczne powstałe z winy producenta - www.lampyabazury.com. Wówczas należy postępować zgodnie z procedurą opisaną
  w dziale IV Reklamacje.


 

VI. PRZECIWDZIAŁANIE NIEUCZCIWYM PRAKTYKOM RYNKOWYM

Hurtownia stosuje kodeks dobrych praktyk zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, przez to zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych. 

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO

 

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Administratorem Państwa danych jest PPHU "Fructus" Jarosław Karabanowicz z siedzibą w Pile ul. O. M. Kolbe 13b/8

64-920 Piła Polska, tel: 505601475, e-mail: lampyabazury@gmail.com

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowch Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa naszej strony www.lampyabazury.com.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

Nasza strona www.lampyabazury.com jest zabezpieczona certyfikatem SSL szyfrującym dane i zapewnia ich prywatność.

Prawa interanauty:

 • Mają Państwo prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
 • Mają Państwo prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.

Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics.
W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.”

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych.

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO,

Wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę PPHU "Fructus" Jarosław Kartabanowicz z siedzibą w ul. O. M. Kolbe 13b/8 64-920Piła Polska, w celu udzielenia odpowiedzi, w tym przedłożenia oferty jeśli o nią pytam. Moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego i do przeniesienia danych. Prosimy nas poinformować o tym wysyłając e-mail poniżej.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z deklaracją, że Klient zapoznał się z regulaminem hurtowni i w pełni akceptuje jego warunki.

 2. Dołożyliśmy starań,by informacje zawarte na stronach hurtowni były zgodne z prawdą i aktualne,jednak informacje te nie są objęte jakąkolwiek gwarancją.Istnieje jedynie niewielkie prawdopodobieństwo, że opisy umieszczone na stronach hurtowni lub zdjęcia (a w szczególności kolory oferowanych produktów) mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu w rzeczywistości. 

 3. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z użytkowaniem zakupionych towarów niezgodnie z ich przeznaczeniem i nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialna wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu w/w użytkowania.

 4. W przypadku powstania sprawy spornej nieuregulowanej powyższym regulaminem,strony będą dążyć do rozwiązania sporu polubownie, a jeśli będzie to niemożliwe,właściwym sądem do rozpatrywania sprawy jest sąd w Pile. A w przypadku sprzedaży dla osoby fizycznej, na cele własne, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściwym sądem do wniesienia powództwa, jest sąd pierwszej instancji, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania ta osoba.

 5. Regulamin obowiązuje od 01.01.2009 r. O zmianach w regulaminie, Klienci hurtowni będą informowani
  za pośrednictwem e-mail. 

Hurtownia www.lampyabazury.com

Wszelkie prawa zastrzeżone ˆ-www.lampyabazury.com

 

© 2019 LampyAbazury.com
Tworzenie stron Webton.pl